Rettspolitikk

 1. Kaffeprat med stortingspolitikere

  Da Advokatforeningen oppfordret kretslederne til å kontakte sine stortingsrepresentanter, gikk lederen av Haugesund krets, Silje Christine Hellesen, umiddelbart til verks.

 2. På høring for salærsatsen og de frie rettshjelptiltakene

  Regjeringen har i forslaget til statsbudsjettet valgt å ikke regulere salærsatsen samtidig som de kutter i tilskuddene til de frie rettshjelptiltakene.

 3. Advokatene krever forhandlingsrett

  Advokatforeningen deltok 24. oktober på høring i finanskomiteen om regjeringens statsbudsjettforslag for 2018. Advokatforeningen krever at advokatene får forhandlingsrett på lik linje med andre grupper i samfunnet.

 4. Kampen for salærsatsen

  Budsjettforslaget for 2018 var skuffende for alle våre medlemmer som jobber med straffesaker og fri rettshjelp, der salærsatsen foreslås å stå uendret.

 5. Samlet mot kraftige kutt

  Advokatforeningen møtte i dag flere av organisasjonene som tilbyr fri rettshjelp for å snakke om de varslede kuttene i statsbudsjettet.

 6. Statsbudsjettet 2018 - Endringer i straffegjennomføring

  I budsjettet for 2018 foreslås det blant annet å videreføre leie av fengselskapasitet i Nederland.

 7. Statsbudsjettet 2018 - Uholdbart forslag til salærsats

  I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres dagens salærsats på 1020 kroner. For første gang siden 90-tallet foreslås det ingen økning i satsen.

 8. Statsbudsjettet 2018 - Kutter kraftig i fri rettshjelp

  I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det en markant nedprioritering av de frie rettshjelptiltakene.

 9. Statsbudsjettet 2018: Rettsgebyret øker igjen

  I Justis- og beredskapsdepartementets forslag for budsjettåret 2018 legges det opp til en økning i rettsgebyret fra 1 049 kroner til 1 130 kroner.

 10. Uttalelse om dekning av utgifter til kopiering/utskrift fra Salærgruppen i Oslo tingrett

  Salærgruppen i Oslo tingrett har kommet med en uttalelse angående dekninger av utgifter til kopiering/utskrift.

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste