Rettspolitikk

 1. Samlet mot kraftige kutt

  Advokatforeningen møtte i dag flere av organisasjonene som tilbyr fri rettshjelp for å snakke om de varslede kuttene i statsbudsjettet.

 2. Avgjørelse om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen

  8. juni 2017 avsa Gulating lagmannsrett en kjennelse om overgangsreglene for bestemmelsen om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen.

 3. Økt straffenivå er farlig symbolpolitikk

  Kronikk av generalsekretær Merete Smith, først gang på trykk i Aftenposten 3. april 2017.

 4. Fremtidens fri rettshjelp til debatt på Stortinget

  «Det er sterke krefter på Stortinget som er opptatt av tilgangen til fri rettshjelp» sa Knut Storberget fra Arbeiderpartiet da han i samarbeid med Advokatforeningen åpnet seminar om fri rettshjelp på Stortinget 9. mars 2017.

 5. Halvering av reisegodtgjørelse - hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden

  Forsvarergruppen har vært i kontakt med Justisdepartementet om hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden.

 6. Fremtidens fri rettshjelp

  Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

 7. Halvering av reisetid – ikke ennå for alle saker; nærmere om overgangsreglene

  Styret i forsvarergruppen vet at den nye regelen om halvering av reisetiden, har skapt mye frustrasjon blant våre medlemmer. Forsvarergruppen vil derfor tilkjennegi sitt syn på hvordan overgangsreglene skal forstås. Forsvarergruppen har også spurt Oslo tingrett v/ salærgruppen om hvordan den nye regelen skal praktiseres i en overgangsperiode.

 8. Justiskomiteen: Reisekutt for advokater skal evalueres

  Etter sterk motstand og mange henvendelser fra både Advokatforeningen og Forsvarergruppen ber et flertall i justiskomiteen nå om at reisekuttet for advokater må evalueres innen tre år, for å sikre at endringen ikke rammer utilsiktet.

 9. Drøftet advokatlov med politikertopper

  Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort og generalsekretær Merete Smith har i høst gjennomført en rekke møter med sentrale politikere. Temaene for møtene har vært advokatlov og fri rettshjelp.

 10. Ta advokatloven ut av Justisdepartementets skuff!

  Torsdag 17. november holdt Jens Johan Hjort sin første årstale som Advokatforeningens leder. Talens tittel var; Tilgang, tillit, tilsyn – advokaten i et rettsliggjort samfunn.

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste