Rettspolitikk

 1. Økt straffenivå er farlig symbolpolitikk

  Kronikk av generalsekretær Merete Smith, først gang på trykk i Aftenposten 3. april 2017.

 2. Fremtidens fri rettshjelp til debatt på Stortinget

  «Det er sterke krefter på Stortinget som er opptatt av tilgangen til fri rettshjelp» sa Knut Storberget fra Arbeiderpartiet da han i samarbeid med Advokatforeningen åpnet seminar om fri rettshjelp på Stortinget 9. mars 2017.

 3. Halvering av reisegodtgjørelse - hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden

  Forsvarergruppen har vært i kontakt med Justisdepartementet om hvordan regelen skal praktiseres i overgangsperioden.

 4. Fremtidens fri rettshjelp

  Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

 5. Halvering av reisetid – ikke ennå for alle saker; nærmere om overgangsreglene

  Styret i forsvarergruppen vet at den nye regelen om halvering av reisetiden, har skapt mye frustrasjon blant våre medlemmer. Forsvarergruppen vil derfor tilkjennegi sitt syn på hvordan overgangsreglene skal forstås. Forsvarergruppen har også spurt Oslo tingrett v/ salærgruppen om hvordan den nye regelen skal praktiseres i en overgangsperiode.

 6. Justiskomiteen: Reisekutt for advokater skal evalueres

  Etter sterk motstand og mange henvendelser fra både Advokatforeningen og Forsvarergruppen ber et flertall i justiskomiteen nå om at reisekuttet for advokater må evalueres innen tre år, for å sikre at endringen ikke rammer utilsiktet.

 7. Drøftet advokatlov med politikertopper

  Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort og generalsekretær Merete Smith har i høst gjennomført en rekke møter med sentrale politikere. Temaene for møtene har vært advokatlov og fri rettshjelp.

 8. Ta advokatloven ut av Justisdepartementets skuff!

  Torsdag 17. november holdt Jens Johan Hjort sin første årstale som Advokatforeningens leder. Talens tittel var; Tilgang, tillit, tilsyn – advokaten i et rettsliggjort samfunn.

 9. Stortinget vil sikre rettferdig rettshjelp

  En enstemmig justiskomité på Stortinget går nå inn for at regjeringen må «foreta en gjennomgang av ordningen fri rettshjelp for å se om den bør utvides til flere områder, eller endres på andre måter, for å sikre at den blir mest mulig rettferdig, målrettet og effektiv.».

 10. Rettshjelp – et treffsikkert velferdsgode

  - Ikke noe velferdsgode er så treffsikkert overfor enkeltmennesker i samfunnet vårt, som rettshjelp. Familie- og kulturkomitéen må derfor passe på at gjennomføringen av politikken og vedtakene som gjøres på det familiepolitiske området, ikke stanses av kutt i bevilgningene på justisområdet.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Neste