Rettspolitikk

 1. Strafferettsseminar fylte Litteraturhuset til randen

  Under Forsvarergruppens høstseminar i fjor ble det tatt et initiativ om et felles arrangement mellom Riksadvokaten og Advokatforeningen. Onsdag 4. april materialiserte dette initiativet seg i et strålende arrangement på Litteraturhuset i Oslo.

 2. Kampen for salærsatsen

  Budsjettforslaget for 2018 var skuffende for alle våre medlemmer som jobber med straffesaker og fri rettshjelp, der salærsatsen foreslås å stå uendret.

 3. Statsbudsjettet 2018 - Endringer i straffegjennomføring

  I budsjettet for 2018 foreslås det blant annet å videreføre leie av fengselskapasitet i Nederland.

 4. Statsbudsjettet 2018 - Uholdbart forslag til salærsats

  I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres dagens salærsats på 1020 kroner. For første gang siden 90-tallet foreslås det ingen økning i satsen.

 5. Spørreundersøkelse om salærsats

  Advokatforeningen skal gjennomføre drøftinger med departementet om nivået på salæret og stykkprisene, samt reglene ved reisefravær. Vi trenger dine innspill.

 6. Avgjørelse om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen

  8. juni 2017 avsa Gulating lagmannsrett en kjennelse om overgangsreglene for bestemmelsen om overgangsreglene for halvering av reisefraværsgodtgjørelsen.

 7. Fremtidens fri rettshjelp

  Vilkårene for fri rettshjelp er i liten grad gjenstand for kvalifisert politisk oppmerksomhet og debatt. Politikerne synes mer opptatt av ordningens kostnader, enn av de verdiene ordningen representerer for utsatte grupper – og for samfunnet. Stortingsvalget 2017 kan representere et tidsskille.

 8. Kuttforslag skaper advokatstorm

  I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble det fremmet forslag om å redusere reisegodtgjørelsen for advokater som jobber med strafferett og fri rettshjelp. Forslaget vekker nå sterke reaksjoner blant advokater over hele landet, og har også utløst betydelig aktivitet i Advokatforeningen.

 9. Er advokaters taushetsplikt et problem?

  Erik Keiserud spør i en kronikk i Aftenposten i dag om det virkelig er nødvendig med et nytt ekspertutvalg som skal vurdere advokaters taushetsplikt, denne gang i forbindelse med skatteområdet.

 10. Forsvarerens samfunnsoppdrag

  Advokatforeningens generalsekretær belyste i Dagbladet 11. desember 2015 forsvarerens samfunnsoppdrag etter et debattinnlegg om en navngitt forsvarers rolle i en rettssak.

 1. 1
 2. 2

Neste