Advokatforeningens årstale 2020

Advokater opplever hvordan rettsstaten fungerer i hverdagen. Hva kan vi lære av året som gikk?

Se årets tale ved Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas (video over).