Deklarasjonsskjema dødsbo

Bostyrere i offentlig skifte av dødsbo er automatisk forsikret gjennom en felles forsikring for alle bostyrere. Som sikret plikter bostyrer å sende inn dette deklarasjonsskjemaet til Advokatforeningen ved boets slutning. På bakgrunn av innsendt skjema vil det bli beregnet premie for det aktuelle bo. Forsikringen er en boomkostning. Skjemaet skal også sendes ved tilbakelevering av bo.

Vedrørende boet

Avdødes fulle navn, fornavn og etternavn. Ordet dødsbo kan utelukkes da dette automatisk tilføyes. Ved felleseieskifte angis sist avdødes navn.

Fødselsnummer, 11 siffer uten punktum, mellomrom eller spesialtegn.

Åpningsdato for off. skifte*

Fyll ut enten slutningsdato eller dato for tilbakelevering

Slutningsdato for off. skifte
Ved tilbakelevering; dato

Saksnummer er det nummer domstolen har tildelt boet, eks: 15-1398799DBO-STAV

Bomassen skal bare angis for bo åpnet i perioden 01.01.2009 til 31.05.2009. Bruk kun tall uten tegn og mellomrom. Beløpet skal føres i hele kroner.

Bostyrer

 

Om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i forbindelse med forsikringsdekningen se