Ansvarsforhold

Velkommen til Advokatforeningen.no: Dette er et nettsted underlagt Advokatforeningen. Enhver henvisning til “vi", “oss" eller “våre" betyr Advokatforeningen. Innholdet på disse nettsidene er kun en informasjonstjeneste fra Advokatforeningen.

Advokatforeningen påtar seg intet ansvar for informasjon som måtte være mangelfull eller uriktig. Advokatforeningen søker til enhver tid å holde sidene på Advokatforeningen.no oppdatert, men vi kan ikke innestå for at informasjonen på nettstedet er utfyllende og oppdatert til enhver tid. Du er velkommen til å gi oss innspill dersom du finner feil eller mangler på våre nettsider.

Innhold og layout på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Dersom det refereres til artikler på vårt nettsted skal Advokatforeningen.no refereres som kilde. Lenking til vårt nettsted skal videre være lojal og inneholde kildeangivelse.

E-postadresser som er tilgjengelig gjennom våre nettsider tillates ikke benyttet til markedsføringshenvendelser.