Høring

Endring i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – Melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet

Sendt: 20.04.2020

Adressat: Helse- og omsorgdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 17.1.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørn Slinning og Anders Svinø.

Advokatforeningen er støtter departementets forslag til lovendringer. For øvrig har Advokatforeningen ingen kommentarer til høringen.

 

                                                 Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                Merete Smith
leder                                                                                  generalsekretær