Høring

Endringer i miljøforskriften på bakgrunn av endringer i MARPOL

Sendt: 27.04.2020

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

Vi viser til høringsbrev av 2.3.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørn Slinning og Andrees Svinø.

Advokatforeningen støtter direktoratets forslag til endringer i forskriften. For øvrig har Advokatforeningen ingen kommentarer til høringen.

 

                                                       Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                      Merete Smith
leder                                                                                        generalsekretær