Høring

Forslag til ny forskrift om betaling av bompenger

Sendt: 06.05.2020

Adressat: Statens vegvesen

Vi viser til høringsbrev av 6.2.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørn Slinning og Andrees Svinø.

Advokatforeningen støtter forslaget til ny forskrift. For øvrig har Advokatforeningen ingen kommentarer til høringen


                                                     Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                     Merete Smith
leder                                                                                       generalsekretær