Høring

Romlovutvalgets utredning "Rett i bane"

Sendt: 14.05.2020

Adressat: Nærings- og fiskeridepartementet

Vi viser til høringsbrev av 20.02.2020 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Simone Ingeberg, Oddbjørn Slinning og Anders Svinø.

Advokatforeningen støtter departementets lovforslag. For øvrig har Advokatforeningen ingen kommentarer til høringen.

 

                                                  Vennlig hilsen

 

Jens Johan Hjort                                                                                 Merete Smith
leder                                                                                                   generalsekretær