Arrangement

Troms krets: Årsmøte, kurs og middag

Norske Advokatforeningen Troms krets inviterer til årsmøte

Program for årsmøtet

14:00-16:00 Kurs
Advokatfullmektig Annicken Junker fra Advokatforeningen:
Advokatetikk  -  utvalgte emner

Godkjennes som obligatorisk etterutdanning i advokatetikk

16:00-16:15  Kort pause
16:15-17:00 (ca.) Årsmøte
17:30  Årsmiddag
– tilpasset meny/allergier bes meddelt ved påmelding

Påmelding:

Påmelding innen 13. mars til
Pris middag/årsfest NOK 500,-

Agendaen for årsmøtet er som følger:

  • Valg av møteleder og referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet
  • Gjennomgang og godkjenning av årsberetning
  • Valg

Kretsstyret:

Det skal velges ett nytt styremedlem for Birte Nordgård og et nytt varamedlem for Ørjan Renland.

Valgkomitéen, bestående av Ola Knapp Pedersen, Bård Utstøl Pettersen og Anna Maria Feodoroff vil fremme forslag som vil bli ettersendt om få dager.

Valgkomité:

Det skal velges tre medlemmer til valgkomité, en leder og to medlemmer.

Yngre advokater:

Det skal velges to nye medlemmer til styret for YA

  • Eventuelt

Saker til eventuelt bes meldt til kretsstyrets leder pr e-post innen 13. mars 2021.

Årsregnskap og årsmelding for Troms krets finner du nederst på denne siden.

Troms krets: Årsmøte, kurs og middag

  • Arrangement

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Scandic Ishavshotel, Fredrik Langes gate 2, 9008, TROMSØ
Dato
Tid
14:00
Godkjennes med
2 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 500

Påmeldingsfristen er passert