Webinar

Formidling av kontraktsposisjon for bolig under oppføring - videresalg av bolig under oppføring

Bustadoppføringslova og avhendingslova åpner for at kjøper av bolig under oppføring i visse tilfeller kan videreselge sin kontraktsposisjon uten å måtte ta på seg oppfyllelsesansvar.

Vi skal se nærmere på disse reglene, herunder hvilke krav som må være oppfylt for at kontraktsposisjonen kan overdras, og hvilke særregler som ellers gjelder for slike formidlinger.

Av regler som vil bli gjennomgått er:

  •  Hva megler må være oppmerksom på ved inngåelse av oppdraget
  • Hva megler må være oppmerksom på ved formidling/annonsering av oppdraget
  • Gjennomføring av salget, avtaleinngåelse, herunder hva som kan avtales om oppgjør og overtakelse
  • Overtakelse og gjennomføring av selve oppgjøret  

Formidling av kontraktsposisjon for bolig under oppføring - videresalg av bolig under oppføring

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.2 eiendomsmeglingsfaglige timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert