Advokat og styreverv? Dine plikter som styremedlem - styrearbeid fra et praktisk perspektiv.

Kurset er beregnet på praktiserende advokater som ønsker en innføring i de viktigste problemstillinger som må hensyntas når man påtar seg styreverv.

2 juridiske timer

Juristenes hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

22.10.2019 17.00 - 19.00

Kr 750 for medlemmer/ kr 1500 for ikke-medlemmer

Meld deg på her

Det vil gis en kort introduksjon om krav og forventninger til styrerollen, særskilte forhold man bør ta i betraktning som advokat i den forbindelse, herunder ansvars- og forsikringsforhold mv.
Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholderne vil dele av egne erfaringer.  

Advokat Susanne Munch Thore har lang erfaring som advokat med spesialisering innen selskapsrett, selskapsstyring og verdipapirrett. Hun var tidligere daglig leder i Wikborg
Rein.

Hun har omfattende styreerfaring, og er styreleder i Oslo Areal AS og styremedlem i Odfjell Drilling og Food Folk Group AS. Hun innehar i tillegg verv i andre selskaper og ikke-kommersielle organisasjoner.

Advokat Per Oddvar Pallum har lang erfaring fra forsikring. Han arbeider som skadesjef i Gjensidige, med ansvar for Advokatforeningens profesjons- og styreansvarsforsikring, som leveres av Gjensidige Forsikring ASA.

Dørene åpner fra kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.