Advokat og styreverv?

Dine plikter som styremedlem - styrearbeid fra et praktisk perspektiv.

Godkjennes med 3 juridiske timer

Webinar

15.09.2021 17.00 - 19.30

Pris: Kr 800 for medlemmer/ kr 1600 for andre Foredragsholdere:Susanne Munch Thore og Linn Kvade Rannekleiv

Meld deg på

Kurset er beregnet på praktiserende advokater som ønsker en innføring i de viktigste problemstillinger som må hensyntas når man påtar seg styreverv.
Det vil gis en kort introduksjon om krav og forventninger til styrerollen, særskilte forhold man bør ta i betraktning som advokat i den forbindelse, herunder ansvars- og forsikringsforhold mv.

Kurset legger vekt på å være praktisk rettet og foredragsholderne vil dele av egne erfaringer.

Temaer som vil bli belyst er blant annet

1) krav og forventninger til styrerollen, særskilte forhold man bør ta i betraktning som advokat i den forbindelse
2) styreansvar- særskilte utfordringer i rollen som advokat/styremedlem
3) forsikring- hva bør du være særlig obs på

Om foredragsholderne

Advokat Susanne Munch Thore er partner i Arntzen de Besche og har lang erfaring som advokat med spesialisering innen bl.a. selskapsrett og selskapsstyring i tillegg til rådgivning knyttet til kjøp og salg av virksomhet. Hun har omfattende styreerfaring.

Advokat Linn Kvade Rannekleiv har omfattende og bred erfaring innenfor prosedyre, voldgift og tvisteløsning. Hun har lang erfaring med å håndtere store og komplekse krav og tvister innenfor et vidt spekter av juridiske fagområder, men er særlig anerkjent for sin kompetanse innenfor profesjonsansvar, styre- og ledelsesansvar, og forsikringsrett. Hun holder jevnlig kurs om styreansvar og styreansvarsforsikring for både advokater og forsikringsbransjen.