Advokaters oppfølging av NAV-saken

5 juridiske timer

JUS Lab - Kristian Augusts gate 9, Oslo

10.12.2019 13.00 - 17.00

Pris: Kr. 1.000 for medlemmer/kr. 1.500 for andre

Meld deg på her

Advokatforeningen er i dialog med Justisdepartementet om oppfølging av NAV-saken. Regjeringen har varslet at de vil igangsette en rekke tiltak, blant annet skal det opprettes en ordning med fri rettshjelp for de som ønsker å klage på vedtakene fra NAV.

Advokatforeningen ønsker å bidra til at ordningen blir effektiv og samordnet – både for de som er rammet og for advokatene. I første omgang arrangerer vi et kurs for advokater som etter hvert vil arbeide med disse sakene. Kurset vil ha elementer av både trygderett, erstatningsrett, EØS-rett og gjenopptakelse.

Forelesere er:  

Tom Sørum
Advokat og partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA. Sørum arbeider særlig med erstatningsrett, herunder styreansvarssaker og det offentliges erstatningsansvar. Han har prosedert en rekke prinsipielle saker for EFTA-domstolen og Høyesterett i plenum, herunder den såkalte Finanger II saken hvor staten ble funnet erstatningsansvarlig for uriktig implementering av de såkalte motorvognforsikringsdirektivene i EØS-avtalen.

Olav Lægreid
Advokat og innehaver av Advisio Advokat AS. Lægreid har lang erfaring med helserelatert jus, og har blant annet bakgrunn fra dømmende stilling i Trygderetten. Han har over flere år vært tilknyttet Det juridiske fakultet ved UiO, blant annet som sensor og veileder på mastergradsoppgaver i trygderett.

Håvard Ormberg
Juridisk utreder for dommer Per Christiansen i EFTA-domstolen og PhD-kandidat tilknyttet Det juridisk fakultet i Bergen og Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE). Ormberg har tidligere vært legal officer for ESAs avdeling for konkurranse- og statsstøttesaker i Brussel.

Advokat Siv Hallgren
Leder av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker. Hallgren har tidligere arbeidet for påtalemyndigheten og har erfaring som både forsvarsadvokat og bistandsadvokat.

Advokatforeningen vil publisere en liste over alle advokater som har deltatt på kurset på våre nettsider. Dersom du ikke ønsker ditt navn på listen, send e-post til kbo@advokatforeningen.no.  

Dørene åpner kl. 12.30 for registrering og enkel servering.