Advokatkurset 1 vår - Oslo

Vennligst ikke meld deg på flere enn ett kurs. Du vil umiddelbart motta en kvittering på e-post som bekrefter at din påmelding er registrert og om du eventuelt har kommet på venteliste. Dersom du har kommet på venteliste vil du innen tirsdag 16. oktober få beskjed om du allikevel har fått plass på et av Advokatkursene.

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

30.01.2019 08.30 - 08.03.2019 15.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatvirksomhet. Kurset har som formål å gi deltakerne kunnskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket, kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter kursets siste samling. Kurset består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger/e-kurs og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening – en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og andre praktiske opplysninger om Advokatkurset.

Kursets emner knyttet til formelle sider ved advokatvirksomhet/advokatansvaret, herunder regler knyttet til anti-hvitvasking, Advokatregnskapet og innføring i advokatetikk vil bli gitt som e-kurs dels forut for samling en og mellom samlingene.