Advokattjenester og Merverdiavgift

Kurset vil være praktisk rettet og er særlig tilpasset mindre virksomheter og enkeltpersonforetak. Kurset er velegnet for nyetablerte virksomheter.

2 juridiske timer

Juristenes hus, Kristian Augusts gate 9

30.09.2019 17.00 - 19.00

Kr 750 for medlemmer/kr 1500 for ikke-medlemmer.

Meld deg på her

Advokat Kari Elisabeth Christiansen vil gjennomgå sentrale og særskilte mva-regler for   advokatvirksomhet.

Temaer som vil belyst er følgende:

  • Kort om merverdiavgiftssystemet med særskilt blikk på fradragsretten som vil være et gjennomgående tema
  • Advokattjenester generelt
  • Advokattjenester som faller inn under særskilte regler som f.eks. vergemålsoppdrag, styreverv, sakkyndig vitne, fagkyndige meddommere, no cure no pay, pro bono, advokattjenester over landegrensen, undervisnings- og forfatteroppdrag.
  • Saksomkostninger for retten
  • Organisering av advokatvirksomheten – kontorfellesskap mv.

Advokat Kari Elisabeth Christiansen er forfatter av publikasjonen «Advokattjenester og merverdiavgift».

Dørene åpner fra kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.