Aktiv saksstyring i praksis – hvordan utnytte tvistelovens verktøy

- med innslag av filmet fingert sak.

2 juridiske etterutdanningstimer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

28.08.2019 17.00 - 19.00

Kr 750 for medlemmer/kr 1500 for ikke-medlemmer.

Meld deg på her

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen, Advokatforeningen og Domstolsadministrasjonen har i 2019 utarbeidet FELLES RETNINGSLINJER FOR BEHANDLINGEN AV SIVILE SAKER I TINGRETTER OG I LAGMANNSRETTENE. Disse er eller vil bli implementert ved de fleste domstoler og stiller skjerpede krav til alle aktører for å realisere tvistelovens potensiale for effektiv saksstyring.

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Ny giv for aktiv saksstyring krever forberedelse – også fra advokatenes side
  • Tiltak før planmøtet
  • Forberedelse til og bruk av planmøtet
  • Aktiv saksforberedelse etter planmøtet
  • Saksstyring under hovedforhandlingen

Ta med tvisteloven og Retningslinjene: https://www.domstol.no/no/domstoladministrasjonen/publikasjoner/tvisteloven/

Dørene åpner fra kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.

--

Advokat (H) Knut Boye, senioradvokat fra Simonsen Vogt Wiig, var med i arbeidsgruppen som utarbeidet de felles retningslinjene. Han har også vært med i undervisningsopplegget for dommere om retningslinjene i "Dommerseminaret 2019" i flere byer i Norge. Han har i tillegg til omfattende prosedyreerfaring skrevet læreboken "Sakførsel" (4. utg. 2017) og undervist for JUS på Advokatkurset og for Domstolsadministrasjonen. Tidligere formann i Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess.