Ankeforbredelser og prosedyre for høyesterett i straffesaker

I samarbeid med Høyesterett arrangerer JUS et eget kurs spesialtilpasset saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett i straffesaker.

7 juridiske timer

Høyesterett, Høyesteretts plass, Oslo

27.01.2020 08.30 - 16.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

I samarbeid med Høyesterett arrangerer JUS et eget kurs spesialtilpasset saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett i straffesaker.

Kursets formål er å gi aktor og forsvarer et best mulig grunnlag for å håndtere en straffesak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier - fra ankeerklæring til hovedinnlegget til aktørene. Kurset er lagt opp slik at både forsvarerens, aktors og dommerens perspektiv synliggjøres. Særlig sentralt er råd om fremstilling av rettsstoffet og faktum, og om hvordan  argumentasjonen bør legges opp. Det gis også praktiske tips om utforming av disposisjoner og om bruk av utdrag. 

Siktemålet er at deltakerne skal få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan partenes interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet, og deltakerne får tilgang til et eksempelmateriale.

Kurset arrangeres i Høyesteretts Hus,og deltakerne gis en omvisning i lokalene etter endt kurs. 

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig forsvarere og aktorer som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.