Ankerforbredelse og prosedyre for Høyesterett

Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

7 juridiske timer

Høyesterett, Høyesteretts plass, Oslo

18.03.2019 08.30 - 16.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kursets formål er å gi advokater et best mulig grunnlag for å håndtere en sivil sak for Høyesterett. Det tar for seg alle sakens stadier - fra utarbeidelse av ankeerklæringen til nedleggelse av påstand i skranken. Siktemålet er at deltakerne skal få økt forståelse for Høyesteretts rolle og hvordan klientens interesser best kan ivaretas når saken bringes inn for vår øverste domstol. Kurset er praktisk rettet, og deltakerne får tilgang til et betydelig eksempelmateriale.

JUS arrangerer dette kurset i nært samarbeid med Høyesterett. Det arrangeres i Høyesteretts Hus, og deltakerne gis tilbud om en omvisning i lokalene. 

Høyesterett har uttrykt ønske om at flest mulig av de advokater som har saker for Høyesterett, deltar på kurset.