Åpen gjesteforelesning med professor Henriette Sinding Aasen

Tema: Helse, menneskerettigheter og rettighetskonflikter

Universitetet i Agder, Universitetsveien 25, Kristiansand, bygg 46 rom 277.

24.04.2019 09.00 - 10.00

Meld deg på her

Henriette Sinding Aasen er professor ved Det juridiske fakultet i Bergen og professor II ved Institutt for rettsvitenskap, universitetet i Agder

I forelesningen vil Aasen fokuserer på viktige menneskerettigheter i helsetjenesten (tilgang til helsehjelp, adekvate tjenester, rett til privatliv og personvern), som av og til kolliderer, og som må balanseres.