Asylsøkere og psykisk helse

FOREBYGGING, HELSETILBUD, LØSNINGER

/Global/r%c3%b8de%20kors.jpg

Røde Kors' konferansesenter, Hausmannsgate 7, Oslo

30.11.2017 08:00 - 15:45

Røde Kors inviterer til heldgaskonferanse

Meld deg på

Om konferansen

Mange av asylsøkerne som kommer til Norge har flyktet fra krig og konflikt og vært vitne til forferdelige hendelser – enten i hjemlandet eller på flukt. Hvordan de blir mottatt i landet de kommer til har stor innvirkning på den psykiske helsen deres. Hvordan kan vi styrke det psykiske helsetjenestetilbudet og forebygge psykiske lidelser hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Røde Kors inviterer til heldagskonferanse med fokus på asylsøkere og psykisk helse, hvor vi ønsker å skape dialog, forståelse og løsninger rundt et viktig tema.

Program

http://www.asylsokereogpsykiskhelse.no/wp-content/uploads/2017/10/Program-konferanse-asylsøkere-og-psykisk-helse-30.november.pdf