Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv

Seminar om Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv med verdensledende forsker på delt bosted Malin Bergstrøm.

Litteraturhuset i Oslo

21.03.2019 17.00 - 20.00

Er du interessert i forskning på barns psykiske helse og barne- og familiepolitikk?  Og om hvordan ulike samværsordninger for barn etter samlivsbrudd påvirker barns psykiske helse?

Du er hjertelig velkommen til seminaret om Barneloven satt i et Skandinavisk perspektiv - der Malin Bergstrøm kommer og forteller om resultatene av forskningen for barn som har 50-50 bostedsordninger og deres 20 års erfaringer med en slik rettsnorm. 

Ønsker du høre om endringene og erfaringene fra svensk og dansk barnelov nå som Norge snart skal vurdere en ny barnelov?

Dette er høyaktuelt nå da Regjeringen i Jeløya-platformennylig har nedsatt et nytt Barnelovsutvalg(NOU ) som skal komme med innspill til ny barnelov. Barnelovsutvalget har sitt første møte den 12. mars 2019.

Malin Bergström er svensk barnepsykolog ved Karolinska Instituttet og Nordens ledende forsker på delt bosted.  Bergström burde være av stor interesse for alle norske fagpersoner, psykologer, politikere og ansatte i domstolene som er opptatt av barn- familie- og likestillingspolitikk. 

Dette er første gang Malin Bergström kommer til Norge. Trolig er dette seminaret en av de viktigste og mest relevante hendelsene relatert til de tema som barnelovutvalget skal arbeide med de neste 18 månedene.

Vi starter kl 1730 på møterom Nedjma. 

Det blir innledninger av 

  1. psykiater og nestleder Dag Furuholmen, 
  2. barnepsykolog Malin Bergstrøm fra Karolinska Instituttet i Stockholm
  3. formannen i Foreningen Far i Danmark Jesper Lohse.

Seminaret rundes av med en paneldebatt om barneloven med Barnelovsutvalget  familiekomiteen, fagpersoner fra innlederne. Her blir det også innspill fra salen så du er velkommen til å bidra. 

Deres kunnskap om delt bosted og ulike samværsordninger for barn er viktig for barns psykiske helse og kontakt med begge foreldre. 

Mannsforum ønsker en bredd og god debatt med fagpersoner, politikere, fedre og mødre. Vi inviterer også flere andre fagpersoner, medlemmer av det nye barnelovsutvalget, BLD, sakkyndige, psykologer og politikere. 

Under finner du linken til invitasjonen til seminaret på Facebook.

https://www.facebook.com/events/249273132661013/