Barnevernkonferanse

Ny barnevernlov - Tvangsvedtak og Rettsikkerhet i barnevernsystemet

Litteraturhuset, Oslo

19.09.2019 10.00 - 20.09.2019 15.00

Det vil fra arrangørens side søkes tilrettelagt for at deltakelse vil gi godkjente etterutdanningstimer i advokatforeningen og psykologforeningen.

Meld deg på her

Arrangør :
KIB Norge, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (www.kibnorge.no)

Tema:
Skjer omplasseringer i dag på sviktende grunnlag? I så fall, hvorfor skjer
dette, og hva kan gjøres for å styrke rettsikkerheten ved omplasseringer?

Hvordan vil ny lov bedre rettsikkerhet og familiers ivaretakelse av
barneverntjenesten?

Hvilke endringer må skje i barnevernsystemet for bedre ivaretakelse av
rettsikkerheten?

Program:

Torsdag 19. september 2019 (Litteraturhuset, Oslo)

10.00 -10.10 Velkommen
Innledning v/ styreleder i KIB, advokat Are Lövenörn
Svendsen og psykologspesialist Einar Columbus Salvesen

10.10 - 10.40 Representant fra Barne- og familiedepartementet? (ikke
bekreftet)
Redegjøre for ny lov -Sentrale endringer foreslått?

10.40 – 11.30 Professor Mons Oppedal
Ny barnevernlov og barns rettsikkerhet

11.30 – 11.45 Pause

11.45 – 12.15 Psykolog Paal Rasmussen
Bruk av tilknytningsbegrepet – faglig grunnlag til ny
barnevernlov. Tilknytning til besvær?

12.15 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14.15 Psykologspesialist Einar C. Salvesen
Akuttvedtak og omplassering på feil grunnlag i enkeltsaker
belyst gjennom samtaleintervju med «ofre».
(Utvalgte foreldre og barns erfaringer i møte med
barnevernsystemet )

14.14 – 14.30 Pause

14.30 – 15.15 Forsker Oslo MET (invitert ikke bekreftet)
Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. Hva kan gjøres
for å unngå feilvurderinger og gi riktig hjelp for å gi riktig
hjelp i innvandrerfamilier? Hvordan håndterer vi
oppdragervold?

Fredag 20. september 2019 (Litteraturhuset, Oslo)
09.30 – 10.10 Riksrevisor Per-Kristian Foss
Riksrevisjonens undersøkelser om barnevernet de siste 10
årene.

10.10-11.00 Professor i sosialt arbeid Willy Lichtwarck
Hjelpetiltakene som manglet- hvilke hjelpetiltak må til for
effektivt å forebygge omsorgsovertakelse og styrke
rettsikkerheten.

11.00 – 11.15 Pause

10.45 – 11.15 Kirsten Rytter sosionom og tidligere NAV-leder
Bekymringsmeldinger; for mange og til bekymring – Hvem
har ansvaret når det ikke er barnevernet som skal hjelpe?

11.15 – 12.00 Psykolog Paal Rasmussen
Tilrettelagte avhør – for hvem?
Vitnepsykologi og kriteriebasert innholdsanalyse brukt i
dekonstruksjon av barnesamtaler på barnehusene.

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.40 Advokat om rettslig prosess og rettsikkerhet i
barnevernsaker

13.40 – 14.40 Diskusjon og spørsmål med panel av foredragsholdere

14.40 - 15.00 KIB v/ Advokat Are L. Svendsen
Forslag til endringer fra deltagerne og arrangør KIBmulige
implementeringer.

Påmelding gjøres ved å sende en epost til; post@kibnorge.no og 
innbetaling til Vipps på nr 95239190 (Mona Utheim, sekretær). Det er 
også mulig å få tilsendt faktura eller å betale ved døren.

Pris for fagpersoner = 1000 Kroner.

Studenter = gratis

Journalister = gratis

Andre = frivillig donasjon

En dag = halv pris