Børsrettdagene

Oslo Børs og Juristenes Utdanningssenter inviterer til årets viktigste møteplass for alle som er interessert i børs- og verdipapirrett.

11 juridiske timer / 1 etikktime

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, OSLO

27.01.2020 08.30 - 28.01.2020 15.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Tradisjon tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige innlegg tar for seg problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver. På dagorden vil du i tillegg finne tema som konsekvenser av CSDR og SRD II, majoritetseieres kommunikasjon med børsnoterte selskaper, interessekonflikter samt et foredrag om klimarisiko og konsekvenser for norsk økonomi.