Børsrettsdagene

Oslo Børs og Juristenes Utdanningssenter inviterer til årets viktigste møteplass for alle som er interessert i børs- og verdipapirrett.

/PageFiles/19448/juskurs.PNG
11 juridiske timer / 1 etikktime

Thon Hotel Bristol, Oslo, Kristian IVs gate 7, OSLO

28.01.2019 08:30 - 29.01.2019 15:15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?
Tradisjon tro vil en gjennomgang av børsens, myndighetenes og domstolenes avgjørelser og uttalelser stå sentralt. Øvrige foredrag tar for seg andre problemstillinger og saker innenfor børs- og verdipapirrettens område, basert på nasjonal lovgivning og EU-direktiver.

Vi er opptatt av å trekke frem tema som er aktuelle i tiden. I år har vi valgt å løfte frem det nordiske obligasjonsmarkedet. Vi er innom tema som kryptovaluta og spirallån og vi får et foredrag om finans og miljø.

Foredragsholderne er ressurspersoner som står sentralt i utformingen av regelverk og praksis på rettsområdet. Børsrettsdagene dokumenteres gjennom et eget kompendium.