Complianceutdanning i Danmark

Complianceutdanningen er en formalisert, kompetansegivende utdanning innen Corporate Compliance rettet mot praktikere og advokater. Utdanningen henvender seg til ansatte i mellomstore og større virksomheter med compliance som arbeidsområde. Utdanningen egner seg også for advokater, som ønsker en bedre forståelse for corporate compliance som fagområde.

40 juridiske timer

Danske Advokater Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København, DENMARK

27.08.2019 09.00 - 20.11.2019 15.00

Meld deg på her

Etterspørselen etter utdanning innenfor dette fagområdet er stadig stigende. Sammen med Danske Advokater tilbyr vi derfor Complianceutdanningen også i år.

Alle vil gjerne vite hvordan vi kan etablere et system som sikrer at bedriftene på den beste og mest effektive måten følger gjeldende lover og regler og i tillegg overholder bedriftens interne regler og retningslinjer.

Formålet med utdanningen er å gi deltakerne en grundig forståelse for generell Corporate Compliance, både med hensyn til formell kunnskap og praktiske verktøy.

Utdanningen vil gjennomgå sentrale temaer som rettslige rammer, rolleforståelse, compliancestrategi, etablering av complianceprogram, effektiv kommunikasjon, styring av tredjeparter, gjennomføring av interne undersøkelser, etablering av whistleblow-kanaler, håndtering av persondata samt samspill med offentlige myndigheter. 

Undervisningen vil bestå av forelesninger, interaktiv læring i grupper og case-arbeide, så du skal være oppmerksom på at det vil være forberedelse mellom modulene.

Underviserne vil være advokater fra Danmark og UK, Compliance Officers fra større skandinaviske bedrifter og andre spesialister. Ankerperson er Tormod Tingstad.

Tormod Tingstad has more than 20 years experience from the legal and corporate world, having spent the last 10 years focusing on complex compliance issues in a number of international jurisdictions. Among other roles, he has been Chief Compliance Officer of Yara International ASA and Partner and Head of Forensic in KPMG Denmark. Tormods focus is on building robust, yet pragmatic compliance program, with a strong focus on building a culture of integrity as a first line of defence against unethical practices. With law degrees from the University of Oslo as well as London School of Economics, Tormod is a qualified lawyer living in Copenhagen.