Dagskurs i taushetsplikt

Reglene om taushetsplikt har blitt mer og mer komplisert. GDPR-regler som kommer i tillegg til den allerede eksisterende lovskrevne taushetsplikten på flere områder, bidrar til dette. Som jurist bør du få med deg dette kurset!

6 juridiske timer

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

12.09.2019 09.30 - 15.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Med GDPRs inntog har det blitt mer fokus på hva som kan deles og hvem det kan deles til. Dette kommer i tillegg til den allerede eksisterende lovskrevne taushetsplikten på flere områder. Reglene om taushetsplikt har derfor blitt mer og mer komplisert, og dette kurset bør derfor enhver jurist få med seg.

Fra NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet kommer Haakon B. Hertzberg og skal forsøke å navigere oss igjennom denne labyrinten.