Den nordiske (funksjonelle) rettstradisjonen

Innledning ved Claes Martinson som er professor ved Göteborgs Universitet og forsker innen kredittrett.

Kjerka, Karl Johans gate 47, Domus Media

10.12.2019 17.00 - 19.00

Les mer

I en serie med artikler har Claes Martinson analysert den nordiske, funksjonelle rettstradisjonen, som bl.a. er viktig for vår forståelse av eiendomsrettens overgang.

I dette foredraget vil Martinson gjøre rede for sin tilnærming og funnene sine.