Det årlige ajourføringskurset i Bergen

Kurset belyser et bredt spekter av faglig relevante problemstillinger. Årets kurs går over to effektive dager med hele 15 timer undervisning.

13 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Hotel Norge by Scandic, Nedre Bulls plass 4, Bergen

14.11.2019 09.00 - 15.11.2019 16.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

På det årlige ajourføringskurset får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året. I år har vi i tillegg foredrag om fremtidsfullmakter, tryggere bolighandel, opphør av arbeidsforhold og styreansvar. Det er satt av to timer til et kjøpsrettslige tema og Julien Bourelle vil fortelle oss hvordan nordmenn knytter kontakt med andre mennesker.