Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Vi møtes i Sandefjord til en faglig og sosial samling.

11 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

26.03.2019 09.30 - 27.03.2019 13.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Årets kurs vil på vanlig måte fokusere på den rettspraksis som har vært siden kurset i 2018 og ny lovgivning  i år med Jarle Holstrøm fra Haavind som foreleser. På kurset vil du også få høre Karl Arne Utgård snakke om kapitaliseringsrentefoten og Skeidardommen mens Sølve Bærug tar for seg hvordan partene, i lys av Skeidar-saken, kan håndtere forberedelser til forhandlinger og eventuelt skjønn ved erverv av næringseiendom. Andre temaer er stripeerverv fra næringseiendom og skogerstatning ved stripe-erverv. Du får også et godt innblikk i eiendomsrettens utstrekning i grunnen og overflateeiers rett til erstatning og vi avslutter kurset med problemstillinger rundt «nesten lovlige bygg».

Se programmet for alle temaene på kurset.