Det årlige IKT-rettskurset

10 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

08.03.2018 - 09.03.2018

Bli oppdatert på rettsutviklingen og møt andre i samme bransje. JUS inviterer til det årlige kurset i IKT-rett!

Meld deg på

HVA LÆRER DU?

IKT-rettskurset i Sandefjord er et årlig kurs for faglig oppdatering og fordypning for advokater og andre jurister som arbeider med og har interesse for IKT og IKT-kontrakter.

Kurset er utarbeidet av JUS' fagutvalg for IKT-rett.

HVEM PASSER KURSET FOR?

Advokater, jurister og fagpersoner som arbeider med IKT- kontrakter og offentlige anskaffelser.