Det årlige konkurranserettskurset

Dette kurset gir deg en oppdatering om rettsutviklingen på konkurranserettsområdet i Norge og EU/EØS, samt en fordypning i aktuelle problemstillinger.

11 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

19.09.2019 09.30 - 20.09.2019 12.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset gir en oppdatering om rettsutviklingen på konkurranserettsområdet i Norge, EU /EØS samt en fordypning i aktuelle problemstillinger. Konkurransetilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet og EFTAs overvåkningsorgan vil orientere om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer.

Dette vil været et kurs hvor man blir ajourørt både med nasjonal- og europeisk praksis samt at vi legger opp til å ha noen temaer hvor vi går nærmere inn på enkelte problemstillinger. Vi får besøk av internasjonale gjester med bred kompetansen innen fagfeltet og legger opp til at kurset vil bidra til en god nettverksbygging for jurister og advokater som jobber med konkurranserett.