Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett

/PageFiles/14754/juslogo.JPG
7 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

24.04.2017 08:30 - 16:00

Dette er årets faglige arena for deg som jobber med asyl- og utlendingsrett. Bli á jour og få med deg dagsaktuelle temaer innen fagområdet.

Meld deg på

Kurset gir en faglig oppdatering og holder deg á jour med hva som har skjedd innen rettsområdet det siste året. Vær sikret at du har med deg både ny lovgivning, rettspraksis og annet relevant stoff, slik at varselklokkene ringer der de skal!

I tillegg til nyheter og ajourføringen er det satt opp aktuelle temaer som går mer i dybden. På årets kurs rettes fokus blant annet mot risikovurdering (sett opp mot EMK art. 3) og tingrettsdommer Åsne Julsrud holder innlegg om hvordan retten foretar bevisvurderingen i forhold til risikovurdering. Videre behandles instrukser og praksis rundt tilbakekall.  NOAS gir i sitt foredrag tips til praktikere rundt problemstillinger det er særlig grunn til å være oppmerksomme på. 

 

Kurset er utviklet av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg i asyl- og utlendingsrett