Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett

Dette er årets faglige arena for deg som jobber med asyl- og utlendingsrett. Bli á jour og få med deg dagsaktuelle temaer innen fagområdet.

6 juridiske timer

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

24.09.2019 09.00 - 16.10

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset gir en faglig oppdatering og holder deg á jour med hva som har skjedd innen rettsområdet det siste året. Vær sikret at du har med deg både ny lovgivning, rettspraksis og annet relevant stoff, slik at varselklokkene ringer der de skal!

I tillegg til nyheter og ajourføringen er det satt opp aktuelle temaer som går mer i dybden. På årets kurs rettes fokus blant annet mot reglene om tilbakekall, familieinnvandring og utvisning. 

Kurset er utviklet av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg i asyl- og utlendingsrett