Det årlige kurset i fiskeri- og havbruksrett

Få med deg hva som rører seg innen disse spennende næringene! Vi inviterer til høstens faglige og sosiale arena innen fiskeri- og havbruksrett.

11 juridiske timer

Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, BERGEN

21.11.2019 09.30 - 22.11.2019 13.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette kurset med sentrale emner innen fiskeri- og havbruksrett etablerer en årlig tradisjon med et ajourføringskurs på rettsområdet. Kurset retter seg både mot de som arbeider med juridiske spørsmål knyttet til fiskeri og akvakultur, og de som ønsker å sette seg inn i disse spørsmålene. Her får du en oversikt over de sentrale rettsregler og praktiske problemstillinger som regulerer næringsutøvelsen. Foredragsholderne er sentrale jurister og advokater innenfor privat og offentlig virksomhet på området. 

Målet er at dette kurset også kan bidra til å bygge opp et fagmiljø blant jurister som arbeider med disse spennende næringene. Fagutvalget håper på aktiv deltakelse under kurset, og inviterer til innspill på videre utvikling av kursporteføljen innen fiskeri- og havbruksrett.