Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

To år har gått siden de nye anskaffelsesreglene trådte i kraft i Norge. Vi går i dybden på viktige endringer og gir deg en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.

12 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

07.05.2019 09.30 - 08.05.2019 13.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

De nye anskaffelsesreglene trådte i kraft i starten av 2017, og det nye regelverket har blitt to år gammelt. Flere spørsmål som tidligere var omtvistet er løst, men de nye reglene skaper også nye utfordringer. Det skjer også en utvikling i erstatningsretten på området, med EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-16/16, som nå er forelagt på nytt for EFTA-domstolen. Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.