Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.

11 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

05.05.2020 09.30 - 06.05.2020 13.00

Medlemmer: 5 700 NOK Andre: 7 200 NOK

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Det årlige kurset i offentlige anskaffelser fokuserer på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis. Samfunnsansvaret oppdragsgivere er forpliktet til å ta gjennom anskaffelsesprosessen har stadig blitt mer aktuelt, og kurset vil gjennomgå problemstillinger knyttet til miljøansvar og seriøsitetsbestemmelser. Rettskraftig dom er avsagt i Fosen-Linjen og erstatningsreglene vil derfor gjennomgås. Reglene for innsyn og oppdragsgivers handlingsrom ved usanne opplysninger i tilbud vil også behandles. I tillegg vil praktiske problemstillinger fra oppdragsgivers perspektiv gjennomgås.