Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso

Er du oppdatert på rettsutviklingen? På dette kurset får du presentert nyheter og aktuelle temaer innen rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso.

9 juridiske timer / 1 etikktime

Scandic Lillestrøm, Stillverksveien 28, LILLESTRØM

08.04.2019 11.00 - 09.04.2019 13.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Kurset tar for seg aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso. Det er lagt vekt på å behandle emner som er sentrale for praktikere, samtidig som deltakerne skal holde seg orientert om rettsutviklingen på området. Kurset legger opp til aktiv deltakelse. Derfor er det satt av god til til diskusjoner, spørsmål og case-arbeid under de fleste foredragene. 

I tillegg ønsker vi at du som deltaker er med på å påvirke årets program. Det er satt av 45 minutter under dag 2, "Åpen time", hvor innsendte forslag til problemstillinger/tema blir belyst. Ved påmelding kan du føre inn ditt forslag til tema. Dette kan også gjøres senere, frist for innsendelse er 15. februar. Fagutvalget i tvangsfullbyrdelse og inkasso vil deretter plukke ut 1-3 av de innsendte forslagene, og innhente gode foredragsholdere.