Det årlige personskadeerstatningsrettskurset

Er du advokat, dommer, jurist eller saksbehandler som arbeider med personskadeerstatning? Bli oppdatert på årets kurs i Sandefjord!

1 etikktime

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

07.11.2019 09.30 - 08.11.2019 13.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Hva er riktig erstatning?

Erstatningsretten reiser mange rettslige og medisinske utfordringer. Det årlige personskadeerstatningskurset tar sikte på å gi en grundig rettslig og medisinsk gjennomgang av de mest aktuelle temaene innen erstatningsretten, og etter å ha blitt avholdt i over 20 år, har kurset for mange blitt en naturlig årlig sosial og faglig møteplass.

Årets kurs behandler temaer som erstatningsansvar ved fritidsulykker, medvirkningsansvar og etikk, rettskildebildet for de enkelte vilkårene for personskadeerstatning, og mer. Som vanlig er det satt av god tid til gjennomgang av nyere rettspraksis. I år fortsetter vi med parallellsesjoner hvor man kan velge mellom to ulike foredrag på kursets første dag. Årets utvalgte temaer blir bredt belyst ved forskjellige aktører innen erstatningsrettsområdet.