Det årlige personvernkurset

Dette er kurset for deg som ønsker en oppdatering på hva som skjer på personvernfronten – juridisk og teknologisk. Vi ser på hva som har skjedd det siste året, og hva som venter litt lenger fremme i horisonten.

11 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

31.10.2019 09.30 - 01.11.2019 12.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Nå har det gått ett år siden den nye personvernforordningen ble implementert i Norge. Det er fortsatt endel spørsmål som er uklare for bedrifter og virksomheter når de skal etterfølge den nye personvernopplysningsloven og personvernforordningen. 

Det årlige personvernkurset i år, tar et dypdykk i de enkelte temaene som er aktuelle, som håndtering av innsynsbegjæringer, sletting, avvikshåndtering og samtykke som behandlingsgrunnlag. Dette kommer i tillegg til de tradisjonelle oppdateringene vi har innen norsk og internasjonal rett, samt en gjennomgang av hvilken saker som personvernemda har behandlet det siste året. Vi setter også av tid til å høre litt mer om personvernombudene og deres rolle. 

Det årlige kurset er et samlingspunkt for alle jurister og advokater som har jobbet med personvern i noen år hvor de i tillegg til faglig påfyll, får anlending til bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre deltakere.