Det årlige plan- og bygningsrettskurset

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på.

11 juridiske timer / 5 eiendomstimer

Hotel Norge by Scandic, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen

21.10.2019 09.30 - 22.10.2019 12.45

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett – også i år møtes vi i Bergen. Her får du en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. 

Foruten den faste oppdatering om nyheter i rettsutviklingen retter vi i år søkelyset mot blant annet vei, ulovlighetsoppfølging og rettslige begrensninger i adgangen til å stille rekkefølgekrav. Relevante og aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet.