Det årlige sivilprosesskurset

/Documents/juslogo.JPG
9 juridiske timer / 1 etikktimer

Scandic Hotel Nidelven, Havnegata 1, TRONDHEIM

12.10.2017 09:30 - 13.10.2017 13:00

På dette kurset får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

Meld på deg

HVA LÆRER DU?

Kurset er en faglig og sosial arena for de som arbeider med prosess. Kurset har som formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen, samt ta opp til behandling særlige emner og temaer som er aktuelle for fagområdet.