Det årlige sivilprosesskurset

På dette kurset får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

11 juridiske timer

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

17.10.2019 09.30 - 18.10.2019 13.15

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

JUS invitere til en faglig og sosial arena for dere som arbeider med sivilprosess. Kurset har som formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og å behandle særlig aktuelle temaer på fagområdet. I år vil temaene blandt annet være Bevisavskjæring i sivilesaker, aktivsakstyring, sakskostnader med mer.