Det årlige trygderettskurset

Her får du en oppdatering på ny lovgivning, nye lovforslag og ny rettspraksis!

/PageFiles/19839/juskurs.PNG
11 juridiske timer

Quality Hotel Leangkollen , Bleikeråsen 215, ASKER

14.02.2019 09:00 - 15.02.2019 12:30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Årets trygderettskurs vil være i Leangkollen i år. Vi har invitert landets fremste eksperter innen trygderett som blant annet skal ajourføre oss i trygderett. Videre skal oppdateringene i reglene om uføretrygd, praktiske konsekvenser av innstraminger i arbeidsavklaringspenger, ESAs innspill om aktivtetsplikt ved foreldrepenger og GDPR i trygderettsområdet, behandles.  Det skal også være en rundbordskonferanse hvor erfare etater og advokater skal diskutere advokatenes rolle i trygdesaker. Er det slik at man alltid må ha en advokat eller hvordan opplever de ulike aktørene ved møte med NAV? Kurset gir anledning til å stille delta aktivt med og stille spørsmål til foredragsholdere som man sitter inne med. 

I tillegg er det årlige kurset i trygderett en arena for deltakere til å bygge nettverk.

JUS ønsker dere velkommen!