Digitalt rettssaksarbeid – del II

Bjerkvoll og Støle holdt i 2018 en serie kurs om Aktørportalen og digital hovedforhandling. Dette kurset belyser andre sider ved digitalt rettssaksarbeid og går noe mer i dybden på enkelte temaer.

2 ikke-juridiske timer

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

23.01.2019 17.00 - 19.00

Meld deg på her

Temaer som vil bli belyst:

  • Bruk av dokumentsamling fra domstolen
  • Høyesteretts og Oslo tingretts retningslinjer for digitale utdrag
  • Praktisk gjennomgang – produksjon av digitale faktiske utdrag basert på dokumentene i Aktørportalen
  • Kort gjennomgang – produksjon av digitale juridiske utdrag i Lovdata Pro og Rettsdata
  • Nasjonal anbefaling for digitale straffesaker (desember 2018)
  • Mer avansert arbeid med PDF-dokumenter, bl.a.:
   • Bruk av tekstgjenkjenningsfunksjonen i Adobe Acrobat
   • Tips for effektiv bruk av bokmerker under saksforberedelse og hovedforhandling
   • Overføring av markeringer fra eldre til nyere versjoner av dokumentsamlinger/utdrag
   • Merking av bilag før innsendelse i Aktørportalen
   • Visning av to sider samtidig

Foredragsholdere er tingrettsdommere Frode Støle og Espen Bjerkvoll (Oslo tingrett).

Dørene åpner fra kl. 16.30 for registrering og enkel servering av mat og drikke.

Ved påmelding til kurs i Advokatforeningens regi, kan det distribueres deltakerlister til kursets deltakere. Deltakerlisten inneholder personopplysninger om deg, herunder navn, tittel og arbeidssted. For ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger, se Advokatforeningens personvernerklæring: https://www.advokatforeningen.no/forsidegrunnlag/personvern/