E-kurs: Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 3-8 og 8-10

I dette kurset tar vi for oss lovendringene i aksjeloven og allmennaksjeloven §3-8 og § 8-10, som trådte i kraft 1. januar 2020. Kurset passer for forretningsadvokater, og andre advokater som rådgir selskaper i forbindelse med deres avtaleinngåelser.

2 juridiske timer

E-kurs

31.12.2021

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva. / Andre: 2 000 NOK ekskl. mva. / Pris for abonnenter 0,-

HVA LÆRER DU?

I dette kurset tar vi for oss lovendringene i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 og § 8-10, som trådte i kraft 1. januar 2020. Du får en oversikt over endringene, og en innsikt i reglene og hvordan bestemmelsene skal forstås. Kurset behandler blant annet avgrensningen av anvendelsesområdet for § 3-8, og hvilke krav som stilles til styrets redegjørelse og erklæring etter § 3-8 og § 8-10. Herunder belyser kurset temaet for styrets vurdering/erklæring av selskapets interesse i disposisjonene.

Kurset er digitalt og kan tas når som helst.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.