Etikk og risikohåndtering - begrunnelse for etiske valg

Når etikken svikter skapes det store medieoppslag og belastningen for de involverte kan være svært stor. Dette kurset bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

5 etikktimer

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

25.04.2019 11.30 - 17.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Etisk svikt skyldes ofte manglende oppmerksomhet om sakens etiske dimensjoner og konsekvensene av egne valg. Ved å kjenne til feilkildene og hvordan de påvirker oss, blir vi bedre i stand til å identifisere etiske problemer, noe som er forutsetningen for å kunne ta de rette valg.

Etisk svikt skaper medieoppslag og kan være svært belastende for dem som er involvert. I den senere tid har advokater stadig oftere vært i medienes søkelys for uetiske forhold. Problemene rammer ikke bare små eller særegne deler av bransjen. En rekke av de største og mest anerkjente advokatfirmaene har de siste 10 årene opplevd etiske utfordringer – problemsaker som blir rullet opp i media og der ingen internt tilsynelatende forsto at noe var galt før «skandalen» var et faktum.

Kurset tar sikte på å bevisstgjøre deltakerne om begrepet etisk svikt og risikofaktorer som kan skape etisk svikt. Forutsetningen for at regelkunnskap og dilemmatrening skal ha noen funksjon er at man ser når man har et problem. Dette kurset bidrar til bedre etisk oppmerksomhet og forstå de etiske utfordringene som møter advokater.

Etter endt kurs vil deltakerne

  • Forstå hovedpunkter i de etiske utfordringer som møter advokater
  • Kjenne til sentrale risikofaktorer bak etisk svikt
  • Ha økt bevissthet om faremomentene og hva som kan gjøres for å motvirke dem