Etiske dilemmaer - etikk for advokater

Hva velger vi å gjøre når en handling er juridisk akseptabel, men likevel ikke riktig? Delta på etikk-kurs med Sverre Blandhol, jussprofessor med master i psykologi.

5 etikktimer

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

19.09.2019 11.30 - 17.00

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Advokater trenger å arbeide med etiske problemstillinger. Hva velger vi å gjøre når en handling er juridisk akseptabel, men likevel ikke riktig? 

Kurset går gjennom advokatforeningens etiske regler og andre etiske normer av betydning for advokater, og setter deltakerne på prøve gjennom arbeid med konkrete etiske dilemmaer. På denne måten blir deltakerne mer fortrolig med å resonnere seg frem til forsvarlige beslutninger, og til å argumentere systematisk for løsningene som velges.

Det legges opp til høy grad av aktiv deltakelse, og etter innledning fra kursholderne, arbeider deltakerne i grupper med caser som tar sikte på å komme så nært opp til virkelige valgsituasjoner som mulig. De forskjellige standpunktene skal forsvares og forklares i en avsluttende plenumssesjon.

Kurset er begrenset til 30 deltakere.