EU/EØS-basert arbeidsrett i Brüssel

Velkommen til arbeidsrettskurs i EU- og EØS-rettens absolutte sentrum – Brüssel!

10 juridiske timer

Norway House, Rue Archimède 17, Brussel, BELGIA

23.09.2019 09.30 - 24.09.2019 13.30

Meld deg på her

HVA LÆRER DU?

Her gir vi deg en oppdatering av rettsutviklingen med hensyn til nye direktiver, andre relevante initiativer og rettspraksis. I år vil kurset blant annet se på nytt direktiv vedrørende beskyttelse av varslere, endringer i utsendingsdirektivet - oppdatering i rettspraksis knyttet til arbeidstid og virksomhetsoverdragelse, arbeidstakerbegrepet i EU-retten, GIG economy og kunstig intelligens - betydning for arbeidslivet m.m.

JUS samarbeider med ERA (Academy of European Law) og har invitert fremtredende fagpersoner og foredragsholdere fra blandt annet EUs institusjoner og universiteter i Europa.

Innleggene knyttet til de inviterte forleserne fra kommisjonen/EU-domstolen og universitetene vil være på engelsk.

JUS har reservert hotellrom sentralt i Brussel fra den 22. - 24. september, Thon Hotel EU. Hotellet ligger i gangavstand til Norway House der kurset avholdes i år.