Faglunsj: «Trykkefrihed bør finde sted" - Grunnloven §100 og ytringsfrihet fra 1814 til 1905.

Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA, har gleden av å invitere til et foredrag med tema: «Trykkefrihed bør finde sted" - Grunnloven §100 og ytringsfrihet fra 1814 til 1905. Innledning ved Bård Sverre Tuseth (UiO)

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Møterom Plaza, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

17.10.2019 12.00 - 13.00

Meld deg på her

Eidsvoll-Grunnlovens trykkefrihetsbestemmelse ble skrevet ut ifra opplysningstidsidealet om verdien av en fri meningsutveksling i samfunnet. Grunnloven § 100 stadfestet trykkefriheten, men ga samtidig hjemmel for at nærmere angitte ytringer fremsatt på trykk kunne gjøres straffbare. Til slutt slo den fast at frimodige ytringer uansett var tillatt. Hvordan bestemmelsen skulle forstås og dermed hvilke rettslige grenser som gjaldt for offentlige ytringer i Norge var imidlertid et uavklart spørsmål.

Den rådende oppfatningen i både historiske og juridiske fremstillinger er at nordmenn fikk ytringsfrihet gjennom Eidsvoll-grunnloven i 1814. Det knytter seg nasjonal stolthet til den vidtgående presse- og ytringsfriheten i Norge, og at denne er basert på en tradisjon som skriver seg helt tilbake til starten av 1800-tallet. Rettshistorisk kunnskap om forståelsen av Grunnloven §100 er dermed viktig som bakgrunn for og et korrektiv til nasjonalromantiske oppfatninger om Norges lange historie som et åpent og fritt samfunn.

Bård Sverre Tuseth er Cand.jur. fra Universitetet i Oslo og stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han holder på med et rettshistorisk PhD-prosjekt om trykke- og ytringsfriheten i Norge på 1800-tallet.

Av hensyn til matbestilling krever deltakelse på faglunsjen påmelding før mandag 14. oktober.