Faglunsj

Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, UiA, har gleden av å invitere til et foredrag om «Eit døme på praktisk bruk av rettshistoria; kart- og klarlegging av uklare eigedomsgrenser og avklaring av eigarforholda til eigedommar med daude heimelshavarar»

Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Møterom Plaza, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

14.08.2019 12.15 - 13.00

Meld deg på her

Det finst ein heil del grunneigedommar i Noreg. Ettersom verdien av fast eigedom har auka dei seinare åra, skulle ein også tru at dei fleste forholda knytt til fast eigedom – i alle fall i bynære strøk - var meir eller mindre avklarte. Sanninga er derimot at heimelshavarane ofte ikkje er klar over heilt fundamentale forhold ved den faste eigedommen, ei heller kor og korleis dei skal undersøkje dette. I denne faglunsjen skal eg sei litt meir om to problemstillingar som ofte dukker opp, uklare eigedomsgrenser og eigedommar der oppført heimelshavar er død.
Stipendiat Lars Kvestad tar doktorgrad ved Det juridiske fakultet i Bergen, og hans interesseområde er rettshistorie.

Av hensyn til matbestilling krever deltakelse på faglunsjen påmelding før mandag 12. august kl. 11.00: iris.nguyen-duy@uia.no (vennligst gi beskjed om du har matallergier eller andre spesielle behov)